Hvezdáreň v Hurbanove má 150 rokov | Článok z časopisu KOZMOS

773x263 kozmos


V spolupráci s bývalým pracovníkom hvezdárne, Hurbanovčanom, pánom Ladislavom Drugom vám prinášame príspevky z časopisu Kozmos, v ktorých sa venoval 150. výročiu založenia hvezdárne v Hurbanove.


Tieto články uverejňujeme pri príležitosti 180. výročia narodenia zakladateľa hvezdárne v Hurbanove Dr. Mikuláša Thege Konkolyho (20. 1. 1842), a 125. výročia narodenia Dr. Bohumila Šternberka (21. 1. 1897), riaditeľa hvezdárne v období 1. ČSR.

Ďakujeme pánovi Drugovi za poskytnutie článkov.

Články v plnom znení si môžete stiahnuť tu: https://bit.ly/3y0IiUK


Zverejnené dňa: 19. január 2022, 13:05 hod. | Web@Social Media Administrator