Informácia o víkendovom testovaní v Hurbanove

web 773x263

Víkendové testovanie v našom meste, ktoré sa konalo v dňoch 23.1.2021 a 24.1.2021 (sobota a nedeľa) už máme za sebou.

Včerajší deň 24.1.2021 (nedeľa) sa celkovo prišlo otestovať 1624 osôb. Z toho bolo zistených 30 pozitívnych osôb, čo tvorí 1,85 % pozitivity. Celkovo za dni 23.1.2021 a 24.1.2021 (sobota a nedeľa) sa bolo otestovať 3283 osôb, z ktorých bolo 55 osôb pozitívnych, čo tvorí 1,68 % pozitivity.

Všetkým, ktorí sa prišli otestovať ďakujem a som rád, že v našom meste prevláda aj v tejto ťažkej situácii v prvom rade zodpovednosť.

Testovanie v našom meste prebehlo plynulo a bez problémov, k čomu prispelo spustenie elektronickej registrácie pre obyvateľov, ako aj disciplinovanosť a trpezlivosť všetkých, ktorí sa testovania zúčastnili, za čo všetkým patrí poďakovanie.

Opäť sa chcem veľmi pekne poďakovať všetkým zdravotníkom, administratívnym pracovníkom a dobrovoľníkom za ich úžasnú prácu, ktorú počas testovania odviedli, ako aj ich prístup k ľuďom.
Taktiež ďakujem všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou spolupodieľali na zabezpečovaní testovania v našom meste a to dobrovoľným hasičom, mestským policajtom, členom Miestnej občianskej poriadkovej služby, kuchárovi a kuchárkam za dobrý obed, ako aj zamestnancom mesta, ktorí majú taktiež zásluhu, že testovanie prebiehalo bez problémov.

Priznám sa, že som dúfal v lepšie čísla. Miera pozitivity 1,68 % je pre nás všetkých varovaním, že aj v našom meste je situácia vážna a ohrozenie nášho zdravia je vysoké.

Preto sa opakovane na vás všetkých obraciam s prosbou, aby ste v maximálnej možnej miere rešpektovali prijaté opatrenia a odporúčania, ktoré majú slúžiť na zabránenie šírenia koronavírusu a to bez rozdielu, či ste mali výsledok pozitívny alebo negatívny. Uvidíme, aké budú celkové údaje za okres Komárno, a či nás následne bude čakať ďalšie kolo testovania.

Tak, či onak, ohrozenie nášho zdravia neustále pretrváva a preto je nanajvýš potrebné byť disciplinovaný a ohľaduplný, aby sme spoločne zamedzili šíreniu vírusu a skrátili tak obdobie obmedzení, ktoré nás všetkých sužujú.

Všetkým prajem veľa zdravia

Mgr. Peter Závodský

primátor mesta


Zverejnené dňa: 25. január 2021, 9:59 hod. | Web@Social Media Administrator