Informácie pre voliča | Voľby do Európskeho parlamentu 2024

773x263_slider_volby_Europarlament_2024 - pravo volit


Mesto Hurbanovo v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostných menšín žijújich na území mesta.


Informácie pre voliča (SK):

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.Informácie pre voliča (HU):

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.Informácie pre voliča (EN):

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.Dokumenty na stiahnutie:

Informácie pre voliča (SK) [218kB, .PDF]

Informácie pre voliča (HU) [220kB, .PDF]

Informácie pre voliča (EN) [26kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 15. marec 2024, 16:23 hod. | Web@Social Media Administrator