Informácie pre voliča | Voľby do NRSR 2023

773x263_slider_volby_NRSR_2023 - pravo volit

Mesto Hurbanovo v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostných menšín žijújich na území mesta.


Informácie pre voliča (SK):


Informácie pre voliča (HU):


Dokumenty na stiahnutie:

Informácie pre voliča (SK) [229kB, .PDF]

Informácie pre voliča (HU) [229kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. jún 2023, 11:47 hod. | Web@Social Media Administrator