Informácie pre voliča | Voľby prezidenta SR 2024

773x263_slider_volby_Prezident_2024 - právo voliť


Mesto Hurbanovo v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje na svojom webovom sídle o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov.) uvedenú informáciu zverejňuje aj v jazyku národnostných menšín žijújich na území mesta.


Informácie pre voliča (SK):


Dokumenty na stiahnutie:

Informácie pre voliča (SK) [454kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 12. január 2024, 14:13 hod. | Web@Social Media Administrator