IV. Valné zhromaždenie OZ vinohradníkov a vinárov Hurbanovo | 2. február 2024 | report

773x263_valne_zhromazdenie_vinarov_2024


Občianske združenie vinárov a vinohradníkov Hurbanovo organizovalo 2. februára svoje IV. valné zhromaždenie. Predseda združenia PaedDr. Ladislav Valach otvoril rokovanie, predniesol správu o činnosti ako aj plán na nasledujúce obdobie.


Vinári nedávno hodnotili nové vína a už nedočkavo čakajú na prvé degustácie, kde si môžu porovnať výsledky svojho snaženia. V pláne práce naplánovali aktivity tradičné, ako napr. účasť na degustačných súťažiach v okolí Hurbanova, ale aj vlastnú súťaž v degustácii vín, ktorá od minulého roku nesie názov Hurbanvin. Teda Hurbanvin 2024 sa uskutoční v termíne 11.-13.4.2024.

Ďalej to bude prezentácia na súťaži vo varení guláša na strelnici Konkoly, na podujatí Aba leve, ktorého organizátorom v tomto roku je mesto Hurbanovo. V pláne sa objavilo aj podujatie venované neformálnemu stretnutiu vinárov s ich rodinných príslušníkmi. V diskusii predseda združenia poukázal na potrebu neustále zvyšovať členskú základňu, ktorú je potrebné dopĺňať hlavne mladými členmi. Na tejto schôdzi privítali medzi sebou troch nových, mladých členov. V diskusii odznela aj potreba vytvorenia reprezentačnej miestnosti. Vystúpila aj viceprimátorka Mária Hamranová, ktorá vysoko hodnotila prácu vinohradníkov, ktorých práca je často závislá od počasia a poveternostných pomerov. Mesto je nápomocné organizovaniu podujatí v rámci finančných možností. Poukázala na možnosť získavania grantov z projektov, ako aj na dôležitosť prezentácie činnosti organizácie v médiách. Zo správy hospodára bolo zrejmé, že cez 2% z daní podporili organizáciu mnohí jednotlivci, preto vyzval členov, aby aj v tomto roku využili možnosť venovať 2%. Vďaka finančným možnostiam sa podarilo pre všetkých členov organizácie zabezpečiť vinársky kalendár na rok 2024.

Po diskusii a vyčerpaní všetkých bodov programu, valné zhromaždenie pokračovalo občerstvením vo forme chutného guláša a samozrejme ochutnávkou vynikajúcich vín od miestnych vinárov.

Prajeme vinárom a vinohradníkom úrodný rok korunovaný kvalitným a chutným vínom nielen v sudoch ale aj na našich stoloch.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 5. február 2024, 14:10 hod. | Web@Social Media Administrator