Neďaleko Hurbanova sa konala súťaž v lukostreľbe pod názvom „Južná 5+1“ v organizačnej réžii OZ Zlatý jeleň Hurbanovo

V nedeľu 23. júna 2019 boli v strehu všetci milovníci lukostreľby. Na farme rodiny Tomáša Máčika v Kamenici neďaleko Hurbanova sa konala súťaž v lukostreľbe pod názvom „Južná 5+1“ v organizačnej réžii OZ Zlatý jeleň Hurbanovo.

juzna5ka[565px]


Do súťaže sa prihlásilo 186 súťažiacich, z toho 47 bolo detí a vyše 30 súťažiacich z Maďarska. Svojou prítomnosťou súťažiacich podporili aj členovia komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve na čele s predsedom Štefanom Tomaščinom. Usporiadatelia ich oboznámili nielen so zaujímavosťami tohto športu, ale aj s bezpečnosťou, ktorá je pre tento šport veľmi dôležitá. Zároveň si mohli na tréningovej dráhe vyskúšať streľbu z rôznych druhov luku. Počasie súťažiacim prialo, súťažilo sa v dobrej atmosfére a nálade, dodržiavajúc pritom bezpečnostné predpisy. Poďakovanie patrí MUDr. Ivone Lásikovej, ktorá počas celého dňa zabezpečovala zdravotný dozor.

Po chutnom obede nasledovalo vyhodnotenie súťažných kategórií pred ktorým prítomných pozdravil aj primátor mesta pán Mgr. Peter Závodský. Celkovo sa rozdalo 90 medailí a niekoľko putovných pohárov. Nároky, ale aj pohodlie všetkých prítomných zabezpečoval veľký stan, lavičky a stoly, ktoré usporiadatelia získali z projektu Tu sme doma Nitrianskej komunitnej nadácie a z dotácií mesta pre spoločenské združenia sa nakúpili zvieracie 3D figuríny väčších rozmerov. Lukostrelecké združenie Zlatý jeleň organizuje takéto veľkolepé súťaže pravidelne každý rok. Jeho členovia sa zúčastňujú tiež rôznych súťaží doma i v zahraničí. Začínajú poctivo už v zime – zimnou ligou, pokračujú súťažami West Cup, nasleduje Slovenský pohár, Južná 5+1, a účasť na rôznych medzinárodných a priateľských súťaží pre šikovných lukostrelcov. Celkovo získali už 14 zlatých, 23 strieborných a 20 bronzových medailí, reprezentujúc pri tom nielen svoje lukostrelecké združenie, ale tiež mesto Hurbanovo.

Hodnotenie súťažiacich v jednotlivých kategóriách je nasledovné:

OCENENÍ KATEGÓRIA UMIESTNENIE
     
BB (BERBOU)
Maximilián Németh deti 1. miesto
Olívia Kreutzová kadet 1. miesto
ladislav Kajma muži – senior 1. miesto
Michala Francú ženy – senior 1. miesto
Daniel Štefaňák veterán 1. miesto
     
CRB (KUŠA)
Roland Keseli muži – senior 1. miesto
Géza Dósa veterán 1. miesto
     
CU (KLADKOVÝ LUK)
Zoltán Kováts muži – senior 1. miesto
Tibor Paál veterán 1. miesto
     
HU (HANTER)
Ádám Fitos deti 1. miesto
Máté Varga kadet 1. miesto
Attila Szabó muži – senior 1. miesto
Peter Leczkési muži – senior 5. miesto
Edita Gajdóová ženy – senior 1. miesto
László Tóth veterán 1. miesto
Rudolf Michalčík veterán 3. miesto
     
OL (OLYMPIJSKÝ LUK)
Alex Mlinkovics kadet 1. miesto
     
PBHB (TRADIČNÝ LUK)
Máté Puha a Nelka Ďatelinková deti 1. miesto
Patrik Major muži – kadet 1. miesto
Nela Žitňanská ženy – kadet 1. miesto
Balázs Kocsi muži – senior 1. miesto
Norbert Štifner muži – senior 4. miesto
Eszter Kaszásová ženy – senior 1. miesto
István Bedő muži – veterán 1. miesto
Monika Mezzeiová ženy – veterán 1. miesto
     
TRLB (TRADIČNÝ LONG BOU)
Balázs Mátis a Anna Horváth deti 1. miesto
Máté Mátis muži – kadet 1. miesto
Réka Nagy ženy – kadet 1. miesto
Róbert Straňák muži – senior 1. miesto
Juraj Svitek muži – senior 3. miesto
Zuzana Rédey ženy – senior 1. miesto
Ivan Majchrovič veterán 1. miesto
     
TRRB (REFLEXNÝ LUK)
Pavol Šulek a Dorotka Dubná deti 1. miesto
Cyril Križan muži – kadet 1. miesto
Evelin Komjathy ženy – kadet 1. miesto
Sándor Izsáki muži – senior 1. miesto
Ádám Mlinkovics muži – senior 17. miesto
Katarína Žitňanská ženy – senior 1. miesto
Andrea Szabóová ženy – senior 3. miesto
György Komáromi veterán 1. miesto

Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 24. júl 2019, 14:45 hod. | Web@Social Media Administrator