Kalendár zvozu tuhého komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2024

Slider - Harmonogram kom. odpadu na I. polrok 2024 - SK


Mesto Hurbanovo informuje o harmonograme zvozu komunálneho odpadu a vyseparovaných zložiek na I. polrok 2024, ktorý je platný od 01.01.2024 do 30.06.2024.


Kalendár zvovu I. polrok 2024 (SK_HU):


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Trasovanie – tzv. KUKA týždeň


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Kalendár zvozu komunálneho odpadu a vysep. zložiek na I. polrok 2024 [282kB, .PDF]

Trasovanie – tzv. KUKA týždeň [105kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 27. december 2023, 10:41 hod. | Web@Social Media Administrator