Od 1. januára 2020 sa mení hodnota žetónov pre zber komunálneho odpadu z rodinných domov

Oznamujeme obyvateľom mesta, že v súlade s novým Všeobecne záväzným nariadením mesta č. 134 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré nadobúda účinnosť od 1. januára 2020, sa mení aj hodnota žetónov pre zber komunálneho odpadu z rodinných domov. Hodnota jedného žetónu bude 2,40 Eur / ks.

Upozorňujeme občanov, že modré žetóny zakúpené v roku 2019 budú použiteľné len do konca januára roku 2020. Po tomto dátume sa budú vyprázdňovať kuka nádoby označené výhradne novými žetónmi.

Nevyužité žetóny, ktoré si občania dokúpili v priebehu roku 2019 môžu zameniť za nové od 7. januára do 29. februára 2020 v kancelárii Úseku služieb na Komárňanskej 69 (v suteréne). Pri odovzdaní nevyužitých žetónov sa občanom odpočíta ich celková hodnota zo zakúpených nových žetónov. Občanom, ktorí počas roku 2019 nevyužívali služby mesta na odvoz odpadu, žetóny za nové zamenené nebudú!

odpad

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Všeobecne záväzné nariadenie č. 134 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady[191kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. december 2019, 19:59 hod. | Web@Social Media Administrator