Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 – 2022

Podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá obec povinná mať vypracovaný Komunitný plán sociálnych služieb (KPSS). Tento Komunitný plán musí byť v súlade s nadradeným dokumentom – s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 (ktoré vypracúva Ministerstvo).

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Hurbanovo je strednodobý strategický dokument, ktorého návrh mesto vypracovalo v spolupráci s občanmi, poskytovateľmi a prijímateľmi sociálnych služieb a zástupcami samosprávy. Dáva odpovede na otázky čo všetko potrebujú občania, aby sa im v Hurbanove žilo lepšie, ako mesto pomôže ohrozeným skupinám svojich obyvateľov, aké služby im poskytuje a čo plánuje v tejto oblasti.



Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – –

Dokumenty na stiahnutie:

Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2018 – 2022 [4,0 MB, .PDF]

Uznesenie MZ č. 562/2018 zo dňa 14.06.2018 [0,35 Mb, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. august 2018, 9:22 hod. | Web@Social Media Administrator