Medzinárodný deň žien | 8. marec 2024 | report

773x263_medzinárdoný_deň_žien_2024


Medzinárodný deň žien je sviatok žien a boja za ich rovnoprávnosť, ktorý je v kalendári 8. marca. Nápad oslavovať MDŽ vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910, ktorá sa konala v Kodani. Ako dátum tohto sviatku bol stanovený 8. marec na počesť veľkého štrajku 40 000 newyorských krajčírok, ktoré bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Prvý sviatok MDŽ v Československu sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter.


Ženy vnášajú do života spoločnosti hodnoty ako mier, kultúru, krásu a eleganciu. Zároveň ochraňujú rodinu, sú milujúce matky a manželky, sú plné pokory a ľudského dobra.

K žene patria kvety a v tento deň obzvlášť. Kyticou kvetov potešili aj naše seniorky v Klube dôchodcov v Zelenom Háji. 15. marca sa konala výročná členská schôdza Jednoty dôchodcov spojená s oslavami sviatku žien. V úvode sa k prítomným prihovorila predsedníčka Mária Cuperová, ktorá zhodnotila prácu členov Jednoty dôchodcov za minulý rok. Po vypočutí správy o činnosti, správy o hospodárení a plánoch na budúci rok, sa k prítomným prihovorila viceprimátorka Mária Hamranová. Zaželala všetkým prítomným ženám, matkám, babičkám krásny sviatok, zdravie, lásku, a pohodu. Nechýbalo chutné občerstvenie, sladký koláčik a samozrejme rozhovory a spomienky.

Nech všetky ženy sú počas celého roka obkolesené úctou, radosťou a porozumením.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 26. marec 2024, 12:13 hod. | Web@Social Media Administrator