Medzinárodný deň žien v Únii žien| 16. marec 2024 | report

773x263_medzinárdoný_deň_žien_v_únii_žien_2024

pripadne každoročne na 8. marca. Je medzinárodne rešpektovaným sviatkom. Newyorské krajčírky z roku 1908 žiadali kratší pracovný čas, lepšie platy, hlasovacie právo a koniec detskej práce. Prvý oficiálny sviatok žien sa oslávil 28. februára 1909. Dátum 8. marca sa ustálil až po prvej svetovej vojne a MDŽ ako taký v roku 1975.


Celé znenie:


Významná politička Margaret Thatcher prehlásila veľmi pravdivo: „Ak chcete, aby sa niečo povedalo, požiadajte muža. Ak chcete, aby sa niečo urobilo, požiadajte ženu.“


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 26. marec 2024, 12:22 hod. | Web@Social Media Administrator