Medzinárodný týždeň povedomia o komposte | 5.-11. máj 2024

773x263_medzinárodný_týždeň_povedomia_o_komposte


Medzinárodný týždeň povedomia o komposte je najväčšia vzdelávacia iniciatíva o kompostovaní, ktorá bude tento rok prebiehať od 5. do 11. mája.


Pri tejto príležitosti si pripomeňme dôležitosť a správny postup pri kompostovaní pomocou krátkej infografiky v spodnej časti článku. Vzdelávacie materiály pripravil tím Priateľov Zeme – SPZ.

V prípade, že sa o podobných aktivitách chcete dozvedieť viac, navštívte webové stránky.

www.priateliazeme.sk/spz

www.nulaodpadu.sk

www.kompost.sk

www.stopspalovniam.sk

www.zerowastecities.sk


Infografika:


Zverejnené dňa: 7. máj 2024, 13:59 hod. | Web@Social Media Administrator