Mesto Hurbanovo upozorňuje daňovníkov, u ktorých nastali v roku 2021 zmeny, na povinnosť podania daňového priznania k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022

web 773x263

Mesto Hurbanovo ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, dane z predajných a nevýherných hracích prístrojov a poplatku za komunálny odpad týmto upozorňuje vlastníkov nehnuteľností, u ktorých nastali v roku 2020 zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, že majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2022.

Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

1. Needitovateľné:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/vzory-danovych-priznani-k-dani-z-nehnutelnosti-miestnym-daniam/

2. Editovateľné:

https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/editovatelne-tlacivo-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-1-2015/

3. Prístup zo slovensko.sk:

https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_dan-z-nehnutelnosti-1


Zverejnené dňa: 10. január 2022, 8:44 hod. | Web@Social Media Administrator