Mesto Hurbanovo získalo dotáciu na projekt so zameraním na podporu cestovného ruchu – tlač publikácie „Kniha o Hurbanove“

Mestu Hurbanovo sa v roku 2020 podarilo získať dotáciu v rámci výzvy na Podpora cestovného ruchu, ktorej vyhlasovateľom bol Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja pre projekt: tlač publikácie „Hurbanovo“, ktorá pojednáva o jeho historickom vývoji, stavebných a umeleckých pamiatkach a významných osobnostiach.

Vďaka úspešnej spolupráci s doc. PhDr. Adrianou Réckou a kolektívom spolupracovníkov sa začala realizácia a spracovanie podkladov k vydaniu publikácie o Hurbanove. Druhá vlna pandémie šírenia koronavírusu zastavila na určitý čas možné postupy v riešení projektu, napriek tomu kolektív autorov spracoval vysoko hodnotné informácie o histórii, historických pamiatkach a pamätihodnostiach Hurbanova, ktoré sú podložené kvalitnou fotodokumentáciou. Tlač publikácie realizovala firma DMC s.r.o Nové Zámky.

Kniha Hurbanovo je vedecká monografia, ktorá bude slúžiť ako vhodný prézent pre návštevníkov mesta Hurbanovo, teda bude nepredajná. Knihu vieme doplniť aj novou turistickou pečiatkou mesta, ktorá zvýši hodnotu publikácie. Plánovanú prezentáciu knihy aj s vystúpením autorky budeme realizovať v období kedy ustúpia protiepidemiologické opatrenia. Tešíme sa na zaujímavé rozprávania autorky a určite kniha poteší aj mnohých návštevníkov mesta.

Publikácia vyšla vďaka finančnej podpore nitrianskeho samosprávneho kraja v rámci poskytnutia dotácií na podporu rozvoja cestovného ruchu 2020.Zverejnené dňa: 8. december 2020, 13:09 hod. | Web@Social Media Administrator