Mesto Hurbanovo získalo dotáciu na rekonštrukciu cvičebného priestoru a náraďovne telocvične ZŠ Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 2

telocvicna-post


Mestu Hurbanovo sa v roku 2017 podarilo získať dotáciu v rámci výzvy na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične, ktorej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre projekt Rekonštrukcia cvičebného priestoru a náraďovne v Základnej škole, Nám.Dr.M. Thege Konkolyho 2.

Celková výška získanej dotácie predstavovala sumu 130.000,00 Eur. Obnova a rekonštrukcia zahŕňala kompletnú výmenu športového povrchu telocvične a náraďovne. Polyuretánovou farbou sa vyznačili čiary pre jednotlivé športy. Súčasťou rekonštrukčných prác boli rôzne súvisiace práce, spojené s výmenou športového povrchu podlahy telocvične, vrátane demontáže a spätnej montáže kotevných prvkov cvičebných náradí a udržiavacie práce priestorov – vymaľovanie cvičebného priestoru.

Telocvičňa bola začiatkom roka 2018 odovzdaná do užívania Základnej škole, Nám. Dr. M. Thege Konkolyho 2, ktorej žiaci a učitelia ju budú aj naďalej využívať pri hodinách telesnej výchovy, záujmových a športových krúžkoch, organizovaní športových súťaží, ako aj občania mesta Hurbanovo pri svojich voľnočasových aktivitách.


Fotogaléria
(celú fotogalériu nájdete v našej Fotogalérii mesta)

FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 15. marec 2018, 14:30 hod. | Web@Social Media Administrator