Mestská knižnica v Hurbanove sa rozrástla o nové tituly

nove-knihy [565]

Mesto Hurbanovo získalo vďaka Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v roku 2018 dotáciu na nákup knižných titulov v maďarskom jazyku (jazyku národnostnej menšiny). Získaná dotácia predstavovala sumu 1 000,- € a výška spolufinancovania bola 100,- €. Na svoje si prídu čitatelia všetkých vekových kategórií. Zakúpených bolo celkovo 67 kníh rôznych žánrov. Knihy slúžia k prehlbovanie a zachovaniu materinského jazyka národnostnej menšiny.


Tento projekt bol realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín


Zverejnené dňa: 20. marec 2019, 10:46 hod. | Web@Social Media Administrator