Metodický deň – pracovné stretnutie ÚPSVR Komárno so zástupcami miest a obcí okresu

773x263_metodicky_den

Dňa 18.05.2023 zorganizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno v spolupráci s Mestom Hurbanovo Metodický deň pre zástupcov miest a obcí okresu Komárno, k aktuálnym projektom v rámci aktívnych opatrení trhu práce poskytovaných mestám a obciam a k aktuálnym zmenám v sociálnej oblasti.


Pozvanie riaditeľky úradu práce Mgr. Alici Hajdušíkovej prijali zástupcovia 16 obcí okresu Komárno. Cieľom pracovného stretnutia bolo prehĺbenie spolupráce medzi úradom a obcami, poskytnutie praktických rád obciam pri predkladaní dokumentov z dôvodu eliminácie prípadných nedostatkov.

Zástupcovia samospráv, ktorí sa na metodickom dni zúčastnili hodnotili stretnutie pozitívne, ocenili prístup zamestnancov úradu a prejavili záujem aj o ďalšie takéto stretnutie.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 29. máj 2023, 11:50 hod. | Web@Social Media Administrator