Na vašom rozhodnutí darovať 2% z dane záleží | 2024

web 773x263 2 percenta dane


V Hurbanove máme niekoľko občianskych združení, ktorých činnosť môžete podporiť veľmi jednoducho. Darovaním 2% z vašich daní.

Postup je veľmi jednoduchý a váš príspevok (ktorý vás nič nestojí) pomôže v činnosti a rozvíjaní združení, ktoré si to zaslúžia. Takto môžete podporiť buď vzdelanie našich detí, útulok, umenie, šport, seniorov, aktivity maďarskej národnostnej menšiny a iné.

Zoznam združení so sídlom v Hurbanove, ktorým môžete darovať 2%: https://cutt.ly/gw0wFkh9


Ako na to?

AK SI PODÁVATE DAŇOVÉ PRIZNANIE SÁM

  • Vyplňte Vyplňte vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v daňovom priznaní k dani z príjmov.
  • Následne vyplnené daňové priznanie podáte do 1. apríla na daňový úrad príslušný podľa vášho trvalého pobytu, alebo elektronicky.

AK ZA VÁS DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA ZAMESTNÁVATEĽ:

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane podáte na osobitnom tlačive, ktoré nájdete tu: https://cutt.ly/qw0wCya0
  • K vyplnenému tlačivu na účely vyhlásenia doložíte aj potvrdenie od zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov zo zamestnania a podáte ho do 30. apríla osobne, alebo poštou na ktorýkoľvek daňový úrad alebo daňový úrad príslušný podľa trvalého pobytu.

Viac informácií o postupe: https://bit.ly/3prVoT3


2% dane – Zoznam združení so sídlom v Hurbanove


Dokumenty na stiahnutie:

2% dane – Zoznam združení so sídlom v Hurbanove[3.17MB, .JPG]


Zverejnené dňa: 11. marec 2024, 12:01 hod. | Web@Social Media Administrator