Návšteva delegácie mesta Hurbanovo v Poľskom Węgrowe z príležitosti mestských slávností

pic-wegrow2


/Poľsko – Węgrow/ Delegácia mesta Hurbanovo na čele s pani primátorkou Mgr. Ildikó Basternák prijala oficiálne pozvanie a reprezentovala mesto Hurbanovo na mestských slávnostiach mesta Węgrow, v rámci ktorých sa rokovalo aj o medzinárodnej situácii, o potrebe a možnostiach spolupráce, vzájomného spoznávania a výmeny skúseností medzi našimi mestami a regiónmi.

V rámci našej návštevy sme sa navštívili aj Okresný úrad Powiatu węgrowského (územné členenie – niečo podobné ako sú na slovensku “kraje”), kde sme sa stretli s prednostom a s jeho ďalšími predstaviteľmi. Absolvovali sme celú sériu kultúrnych podujatí, ktoré v rámci mestských slávnosti boli pripravené a videli skvosty mesta Węgrow.

Domov sme sa vrátili plný inšpirácie, krásnych spomienok a odhodlania v utužovaní našich vzájomných vzťahov i naďalej pokračovať. Ďakujeme mestu Węgrow!


Fotogaléria
(celú fotogalériu nájdete na našej FB Fun-page, alebo vo Fotogalérii webových stránok mesta)

FOTOGALÉRIAZverejnené dňa: 11. august 2017, 10:21 hod. | Web@Social Media Administrator