Obnova hasičskej zbrojnice – II. etapa

Mesto Hurbanovo sa v rámci druhej Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo VI. P HaZZ 2018 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zapojilo so žiadosťou „Obnova hasičskej zbrojnice – II. etapa“ a získalo dotáciu vo výške 30.000 Eur.

dav

Dotácia spolu s finančnými prostriedkami mesta bola použitá na výmenu garážových brán, rekonštrukciu vnútornej elektroinštalácie a výmenu vonkajších výplní otvorov.. Spolufinancovanie mesta predstavovalo čiastku 2.767 Eur. Týmto projektom sa zlepšili podmienky Dobrovoľného hasičského zboru Hurbanovo.


FOTOGALÉRIA:

Zverejnené dňa: 18. marec 2019, 10:31 hod. | Web@Social Media Administrator