Obnova hasičskej zbrojnice – I. etapa

Mestu Hurbanovo sa v máji 2018 podarilo získať dotáciu z Ministerstva vnútra SR na projektu s názvom „Obnova hasičskej zbrojnice – I. etapa“ vo výške 30 000 €.

dav

Z poskytnutej dotácie bola realizovaná obnova strechy a Mesto Hurbanovo v rámci spolufinancovania vo výške 9 825 € zrekonštruovalo sociálno-hygienické miestnosti a bol zakúpený bleskozvod. Týmto projektom sa zlepšili podmienky Dobrovoľného hasičského zboru Hurbanovo.


FOTOGALÉRIA:

Zverejnené dňa: 21. december 2018, 9:21 hod. | Web@Social Media Administrator