Obnovená strecha kultúrneho domu

strecha5_cut_banner_565px

Počas mesiaca máj 2020 sa podarilo úspešne dokončiť opravu strechy kultúrneho domu. Finančné prostriedky na opravu boli vyčlenené z rezervného fondu mesta. Celkové náklady činili 41tis. eur. Súčasťou je aj výmena bleskozvodu, ktorá bola vo výške 9400 eur. Táto rekonštrukcia predstavuje prvú etapu rekonštrukčných prác na kultúrnom dome.

CELÁ FOTOGALÉRIA

 
Zverejnené dňa: 28. máj 2020, 12:58 hod. | Web@Social Media Administrator