Primátor mesta ocenil nádejných mladých športovcov ako aj trénerov, ktorí sa zaoberajú mládežníckym športom a v roku 2019 dosiahli vynikajúce výsledky

So záverom roka prichádza aj bilancovanie a hodnotenie úspechov i neúspechov, ako aj dosiahnutých cieľov, ktoré si na začiatku každého roka každý kladie a stanovuje pred seba. Komisia športu a práce s mládežou pri Mestskom zastupiteľstve v Hurbanove navrhla primátorovi mesta Petrovi Závodskému na ocenenie niekoľko nádejných mladých športovcov ako aj trénerov, ktorí sa zaoberajú mládežníckym športom a v roku 2019 dosiahli niekoľko vynikajúcich výsledkov. Na slávnostné stretnutie prijali pozvanie:

Štefan Gelle - dlhoročný prínos pre rozvoj futbalu v Hurbanove a úspešnú reprezentáciu mesta,
Patrik Stanko - ktorý sa venuje príprave mladých karatistov,
Branislav Tužinčin - tréner našich vzpieračov.

Z radov mládežníkov boli ocenení:

Nina Erdélyiová - ktorá získala 3. miesto na majstrovstvách Európy a pýši sa aj titulom vicemajsterky Slovenska v karate,
Dorota Bognerová - dvojnásobná majsterka Slovenska vo vzpieraní,
Gabriel Benyík - dvojnásobný majster Slovenska a na majstrovstvách Európy získal 12.miesto vo vzpieraní,
Branislav Tužinčin ml., Dávid Kečkéš a Ferencz Molnár - získali na majstrovstvách Slovenska 3.miesto vo vzpieraní.

Primátor mesta ocenením športovcom odovzdal ďakovné listy, plakety ako aj malé spomienkové darčeky. Zaželal im mnoho ďalších športových úspechov, pevné zdravie a s nadchádzajúci sviatkami aj mnoho radosti v kruhu rodiny. V spoločnej diskusii sa športovci vyjadrili k svojim získaným úspechom, rozprávali o získaných medailách ako aj o cieľoch, ktoré si pred seba stanovili. Hovorilo sa aj o veľmi jednoduchých podmienkach a športových možnostiach mládeže a vyjadrili potrebu väčšej propagácie a zviditeľňovaniu jednotlivých športov v Hurbanove. Pripravujú sa mnohé celoslovenské súťaže aj priamo v našom meste, kde primátor mesta prisľúbil podporu a ochotu pomôcť pri realizácii významných podujatí, ktoré iste prispejú k zviditeľneniu jednotlivých športov ako aj mesta Hurbanovo.


Zverejnené dňa: 27. január 2020, 9:35 hod. | Web@Social Media Administrator