Odovzdanie vyznamenania | Strieborný odznak SOŠV | report

773x263_odovzdanie_ocenenia_janovi_stefanikovi


Na Valnom zhromaždení Združenia olympijských klubov SR sa okrem iného uskutočnilo aj odovzdanie vyznamenaní SOŠV pre laureátov, ktorých navrhovali jednotlivé olympijské kluby.


Z rúk prezidenta SOŠV Antona Siekela a riaditeľky oddelenia olympizmu SOŠV Ivany Motolíkovej si prevzali vyznamenania tri osobnosti – Strieborný odznak SOŠV predseda OK Banská Bystrica Imrich Kováč a predseda OK Komárno Ján Štefánik, Bronzový odznak SOŠV Vladimír Černušák ml. z OK Bratislava.


Touto cestou Jánovi Štefánikovi srdečne blahoželáme, ďakujem za vzornú reprezentáciu mesta i okresu a šíreniu športovej myšlienky medzi mládežou i dospelými. Prajeme mu ešte pevné zdravie a veľa športového optimizmu.


Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 17. apríl 2024, 14:06 hod. | Web@Social Media Administrator