Ministerstvo vnútra SR, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Komárne informuje o opatreniach pri vybavovaní občanov na oddeleniach dokladov OR PZ v Komárne

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR od 12.3.2020 podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z.n.p. na zabezpečenie úloh a opatrení zameraných na záchranu života, zdravia a majetku, prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní následkov prenosného ochorenia COVID-19 a v súvislosti s prijatím bezpečnostných opatrení, ktoré vyplývajú zo záverov zasadnutia Ústredného krízového štábu na zamedzenie a eliminovanie šírenia koronavírusu medzi obyvateľmi Slovenska a na zabezpečenie minimalizovania možných nepriaznivých vplyvov boli prijaté opatrenia pri vybavovaní občanov na oddeleniach dokladov okresných riaditeľstiev Policajného zboru.

Opatrenia nadobúdajú účinnosť od 16.3.2020 a platia až do odvolania.

Znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Opatrenia pri vybavovaní občanov na odd. dokladov OR PZ v Komárne [183kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 16. marec 2020, 9:22 hod. | Web@Social Media Administrator