Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia – opatrenie HRANICE | 29.9.2020

COVID-19 UVZSR nove opatrenia HRANICE_565px - 29 Sep 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. j) a k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f), § 48 ods. 4 písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto opatrenia až do odvolania.:

Súhrn opatrení (Hranice):Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Súhrn opatrení UVZSR – opatrenie_hranice 29.9.2020[128kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 7. október 2020, 10:55 hod. | Web@Social Media Administrator