Otázky a odpovede ohľadom riešenia odpadov v meste

773x263 otazky_a_odpovede_odpad

Žiadame obyvateľov mesta, aby svoje otázky ohľadom odvozu, likvidácie odpadov, čipovania smetných nádob, ceny za odpady v roku 2022, príp. ďalšie súvisiace s odpadmi adresovali na mailový kontakt: mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk, telefonicky na : 035/3700205 alebo do správy na FB profil mestského úradu Hurbanovo do 22.10.2021.

Otázky sa budú zhromažďovať a 25.10.2021 bude na nich odpovedané písomnou formou na webe mesta, FB stránke mesta, prípadne mailovou poštou.

Ďakujeme za pochopenie.


Zverejnené dňa: 20. október 2021, 16:37 hod. | Web@Social Media Administrator