2. septembra sa v materských, základných a stredných školách konalo Slávnostné zahájenie nového školského roka 2019/2020

Vzdelanie je veľký dar a bohatstvo. Práve škola je miestom, kde získavame vedomosti, učíme sa písať prvé písmenká a počítať prvé príklady. Dnes však okrem základného vzdelania ponúka oveľa viac. Podporuje výučbu cudzích jazykov, športu, ochrany životného prostredia a mnoho iných aktivít.

zaciatok-skolskeho-roka


2. septembra začal nový školský rok 2019/2020 aj v materských, základných a stredných školách v našom meste. I keď počasie neprialo, krásne vyobliekané deti s kyticami v rukách a v sprievode svojich rodičov kráčali na slávnosti. V kultúrnom dome po slovenskej hymne nasledoval príhovor riaditeľky Základnej školy na Námestí Konkolyho – Thege č.2 Mgr. Nataši Ďurišovej a primátora mesta Mgr. Petra Závodského. Škola tento rok otvorila brány pre 359 žiakov, z ktorých do prváckych lavíc zasadne 32 nových žiačikov. Na škole bude tento rok pracovať 31 pedagógov, 2 odborní zamestnanci a 16 technicko – hospodárskych pracovníkov. Škola neoddychovala ani cez prázdniny. Najväčší kus práce prebehol v školskej kuchyni, kde sa zakúpili nové moderné varné panvice, kotle a konvektomat a umývateľné regále. Rekonštrukciou prešli aj niektoré miestnosti na prípravu mäsa a zeleniny. Veľkú finančnú injekciu poskytlo mesto Hurbanovo nielen z rezervného fondu, ale aj zabezpečením sponzora na zakúpenie technického zariadenia. Touto cestou ďakujeme všetkým ktorí prispeli k tomu, aby mohla škola pre svojich žiakov a zamestnancov zabezpečiť čo najlepší štart.

V ZŠ s MŠ Á. Fesztyho s VJM sa slávnosť kvôli počasiu musela realizovať v aule pavilónu A. V príhovore riaditeľ školy Mgr. Ladislav Deme povzbudil žiakov k dosahovaniu čo najlepších výsledkov aj v tomto školskom roku, aby sa hrdo hlásili ku svojej škole a vážili si svojich učiteľov. Každý nový žiačik dostal kravatu s logom školy a školskú tašku im na plecia zavesili deviataci, ktorí malých prváčikov odviedli do svojich nových lavíc. Pozdrav od vedenia mesta a mestského zastupiteľstva odovzdala školákom a zamestnancom školy viceprimátorka RNDr. Mária Hamranová. Škola tento rok bude mať 263 žiakov, z nich je 66 prváčikov. Žiaci budú rozdelení do 16 tried. Na ich vzdelaní a príprave do života sa bude podieľať 29 pedagógov, 4 učiteľky v materskej škole, 2 vychovávateľky a 9 technicko – hospodárskych pracovníkov. Na obidvoch slávnostiach vystúpili aj pracovníci Bytkomfortu, ktorí pozdravili žiakov a pedagógov a zaželali im úspešný nový školský rok. Pre prváčikov pripravili hodnotné darčeky vo forme písacích a kresliacich potrieb.

V materskej škole Nový diel, ktorá má dve elokované pracoviská – Nový diel a Á. Fesztyho, sa bude v tento školský rok o 141 detí starať 15 pani učiteliek a 12 technických pracovníkov.

Želáme našim školákom úspešné vykročenie do nového školského roka, rodičom pevné nervy pri výchove svojich detí a učiteľom veľa vnímavých a poslušných žiakov.

Tak vitaj nový školský rok 2019/2020!


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 9. september 2019, 9:36 hod. | Web@Social Media Administrator