Slávnostné otvorenie výstavy významného graduálu z roku 1558 – zbierky liturgických piesní, známeho ako Žlutický kancionál

kancional-poster


/Hurbanovo, 15. apríl 2019/ V sobotu pred Kvetnou nedeľou v roku 1558 bol zo Starého mesta pražského, z dielne Jána Táborského, prenesený do Žlutíc Spevník pre Kostol sv. Petra a Pavla, známy ako Žlutický kancionál. Správne by sa mal volať graduálom, pretože tak sa odborne označuje zbierka liturgických piesní, ktoré obsahuje. V roku 2015 bol zapísaný do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. Originál je uložený v Památníku národního písemníctví v Prahe.

Slávnostného otvorenia výstavy sa zúčastnila delegácia z družobného mesta Žlutice z Českej republiky vedená starostom Václavom Slavíkom. Po krátkom filme, ktorý prezentoval techniku a spôsob prípravy, zhotovenia a rekonštrukcie kópie kancionálu nasledovalo predstavenie exponátov a samotného kancionálu. Galéria Árpáda Fesztyho v Hurbanove zažila nevšedný deň, kedy primátor Hurbanova Peter Závodský a starosta družobného mesta spoločne otvorili Žlutický kancionál a tým otvorili aj výstavu.

Tento významný foliant, kniha veľkého formátu s rozmermi 63 x 40 x 16 cm a 28 kilogramami, obsahuje 471 českých utrakvistických liturgických textov k svätým omšiam s notami a výraznou a zaujímavou maliarskou výzdobou. Kancionál dala zhotoviť žlutická mestská obec za 283 kop grošov, za čo sa v 16. storočí mohol kúpiť jeden meštiansky dom. Vrchnosť prispela 23 kopami. Text a noty zapísal pisár Vavřinec Bílý. Písmo, ktoré použil je tzv. česká bastarda. Iluminácie sú dielom významného maliara Fabiána Puléřa. Obrazový doprovod je vhodne vysvetlený textom. Zachytené sú výjavy z Biblie, postavy svätcov ako napr. sv. Václav, Mistr Ján Hus a Jeroným Pražský, ako aj obrazy zo života mešťanov, žlutický erb a znaky jednotlivých finančných prispievateľov na zhotovenie kancionálu.

Fotogaléria

CELÁ FOTOGALÉRIA

 


Zverejnené dňa: 9. máj 2019, 10:41 hod. | Web@Social Media Administrator