Každý z nás sa môže stať obeťou trestného činu alebo násilia | OZ Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia

Domáce násilie je závažným a pálčivým sociálno-patologickým problémom dnešnej spoločnosti. Podľa štatistík Európskej komisie sa trestná činnosť dotýka až štvrtiny obyvateľov EÚ. Obete, v mnohých prípadoch, nemajú možnosť zastaviť agresiu a zmeniť situáciu v ktorej sa nachádzajú, a preto pomoc nezainteresovaných osôb sa stáva nenahraditeľným krokom na ceste k vyslobodeniu sa z utrpenia.

Bezplatné služby obetiam násilia v Nitrianskom samosprávnom kraji poskytuje poradňa Pomoc obetiam násilia Nitra, ktorú založilo nezávislé občianske združenie Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia.

Občianske združenie Pomoc obetiam násilia – Victim Support Slovakia poskytuje:

  • právnu a psychologickú pomoc pri odhaľovaní a usvedčovaní páchateľov skrytých foriem násilia

  • informácie obetiam o ich právach

  • zastupovanie obetí pred súdmi a orgánmi činnými v trestnom konaní

  • sprievod pri všetkých právnych úkonoch

STOP skrytému domácemu násiliu,
psychickému a fyzickému týraniu a zneužívaniu detí !

www.pomocobetiam.sk

- – – – – – – – –

Dokumenty na stiahnutie:

Obete trestných činov potrebujú rešpekt, ochranu, informácie, odškodnenie – informačný leták [280kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 10. október 2018, 11:51 hod. | Web@Social Media Administrator