Oznámenie o začatí prác | Rekonštrukcia chodníkov na Žitavskej a Športovej ulici

773x263_rekonštrukcia_chodníkov_na_žitavskej_a_športovej_ulici


Vážení obyvatelia,

oznamujeme Vám, že sa dňa 13.3.2023 t.j v pondelok začnú práce na rekonštrukcii chodníkov na Žitavskej ulici. Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, aby ste predmetné chodníky nechali voľné, aby ste si tam nenechávali odparkované autá. Podľa harmonogramu by mali práce trvať dva týždne, treba však rátať aj s predĺžením v prípade nepriaznivého počasia.


Po dokončení sa práce presunú na Športovú ulicu, kde bude prebiehať tiež rekonštrukcia chodníka pred základnou školou. Práce na tejto časti by mali trvať podľa harmonogramu 2,5-3 týždne, samozrejme opäť podľa poveternostných podmienok.

Všetkých občanov prosíme o dodržiavanie dopravných predpisov v prípade dočasného dopravného značenia a dodržiavanie bezpečnosti pri prebiehajúcich prácach.

Investícia je spolufinancovaní zo zdrojov Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 na základe výzvy miestnej akčnej skupiny „Mikroregión Hurbanovo“ č. MAS_103/7.2/1.1 v rámci schváleného projektu s názvom „MAS – oprava chodníkov“, číslo zmluvy o NFP: 309070AKU4. Poskytovateľom NFP je Pôdohospodárska platobná agentúra.“


Zverejnené dňa: 9. marec 2023, 9:08 hod. | Web@Social Media Administrator