Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia úseku služieb a odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo

Mesto Hurbanovo, IČO: 00306452, Komárňanská 45/91, 947 01 Hurbanovo, zastúpené primátorom mesta Mgr. Petrom Závodským, v súlade so zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s vyhlásenými podmienkami ruší výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície vedúceho oddelenia úseku služieb a odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo, ktoré bolo vyhlásené dňa 26.02.2024.


Celé znenie:


Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


Dokumenty na stiahnutie:

Oznámenie o zrušení výberového konania na pozíciu vedúceho oddelenia úseku služieb a odpadového hospodárstva mesta Hurbanovo[113kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. marec 2024, 8:50 hod. | Web@Social Media Administrator