Oznámenie SPP | rekonštrukcia plynovodu

773x263_SPP


Mesto Hurbanovo oznamuje obyvateľom mesta a jeho okolia, že spoločnosť SPP-distribúcia a. s. Bratislava zahájila realizáciu komplexnej rekonštrukcie plynovodu na uliciach Železničnej, Krátkej, Gaštanovej, časti Podzáhradnej a Malej.

Z hľadiska bezpečnosti Vás žiadame o dodržiavanie dočasného dopravného značenia a pokynov pracovníkov na stavbe.

Za pochopenie ďakujeme.


Zverejnené dňa: 22. apríl 2022, 12:50 hod. | Web@Social Media Administrator