Oznámenie voľného pracovného miesta – Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), Pribeta

Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta ako zriaďovateľ Materskej školy, Kvetná 39, 946 55 Pribeta v zmysle §11a ods.1 zákona NR SR č. 390/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch zverejňuje informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca:

Pozícia: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy)

Úväzok: 100 %

Dátum nástupu: 1.9.2018 / mesiac september 2018

Kvalifikačné predpoklady:
v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky:

  • znalosť práce s PC, Word, Excel, internet,
  • flexibilita, kreativita,
  • zodpovednosť,
  • kladný vzťah k deťom,
  • bezúhonnosť.

Stručná charakteristika:
výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a dokladmi o vzdelaní je potrebné doručiť písomnou formou do 20.7.2018 na adresu: Obec Pribeta, Hlavná 113, 946 55 Pribeta.


Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.


Oznámenie voľného pracovného miesta – Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy), Pribeta [194kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 21. jún 2018, 15:06 hod. | Web@Social Media Administrator