Parkujme zodpovedne a ohľaduplne

parkovanie - banner_565px

Vážení obyvatelia,

Za účelom zlepšenia bezpečnosti a plynulosti na miestnych komunikáciách vás žiadame, aby ste pri parkovaní dodržiavali ustanovenia zákona o cestnej premávke a neparkovali na verejnej zeleni, chodníkoch a tam, kde by neostal prejazdný aspoň jeden jazdný pruh o šírke 3 m.

Dodržiavanie uvedených pravidiel je dôležité na zabezpečenie prejazdnosti komunikácie pre vozidlá záchranných zložiek, ako je sanitka alebo hasičské vozidlo. Ale taktiež z dôvodu bezpečnosti chodcov, najmä mamičiek s kočíkmi, ako aj iných nemotorových účastníkov cestnej premávky a znížili sme tak riziko ich ohrozenia.

Z toho dôvodu vodičov, ktorí nesprávne parkujú sme už začali preventívne upozorňovať na túto skutočnosť písomným upozornením s poukázaním, že takýmto konaním porušujú ustanovenia § 25 ods. 1 písm. q) a písm. s) zákona NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, čo môže mať za následok aj prejednanie v priestupkovom konaní.

Preto vás žiadame, aby ste využívali na parkovanie vozidiel svoju garáž, či svoj pozemok, resp. blízke parkoviská a spoločne sme tak zlepšili situáciu na našich komunikáciách, čo v konečnom dôsledku prinesie úžitok nám všetkým.

Ďakujeme za pochopenie.


Zverejnené dňa: 31. júl 2020, 9:52 hod. | Web@Social Media Administrator