Petícia nájomníkov bytov za odvolanie správcu bytov Grand, správa bytov a domov s.r.o. – zverejnenie výsledku vybavenia petície


Zverejnené dňa: 28. júl 2022, 9:47 hod. | Web@Social Media Administrator