Plánovaná odstávka plynu na ul. Novozámocká, Hurbanovo bytovky č. 1 a 3, 5 a 7, 9 a 11, 13 a 15 | 17.04.2024 v čase od 08:00 do 11:00 hod.

Slider 773 x 263 px - Odstavka_PLYNU_2024


Pri výkone diagnostických meraní naším revíznym technikom bol zistený malý únik plynu pri hlavnom uzávere v regulačnej zostave, z ktorého sú napájané bytovky č. 1 a 3, 5 a 7, 9 a 11, 13 a 15 na ul. Novozámocká, Hurbanovo.


Zo strany SPP bude potrebné v tejto regulačnej zostave osadenie/navarenie vzorkovacieho ventilu, aby bolo možné odskúšať funkčnosť regulátora tlaku plynu. Túto skúšku vykonáva revízny technik, s ktorými je potrebné termín odstránenia závady a vykonania skúšky zosúladiť. Predbežný termín je určený na 17.04.2024 v čase od 08:00 do 11:00 hod. Tiež je potrebné zabezpečiť sprevádzkovanie plynových spotrebičov odberateľom, nakoľko SPP nemá oprávnenie na manipuláciu s plynovými spotrebičmi odberateľov.


Z dôvodu zaistenia bezpečnosti prevádzky je potrebné túto závadu odstrániť. K tomu bude nutná odstávka plynu na uvedenej adrese na čas nevyhnutný na opravu/pretesnenie spojov v regulačnej zostave. Po odstránení závady bude potrebné spotrebiče u odberateľov znovu sprevádzkovať.


Zverejnené dňa: 11. apríl 2024, 11:43 hod. | Web@Social Media Administrator