Poďakovanie za nezištnú pomoc

web 773x263 poďakovanie

Touto cestou vyjadrujeme poďakovanie všetkým, ktorí z vlastnej iniciatívy podporili naše mesto pri celoplošnom testovaní a to:

  • lekárni Salvator Hurbanovo a najmä pani majiteľke, že nezištne poskytla dezinfekciu pre našich administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí pomáhali pri testovaní na jednotlivých odberných miestach v našom meste,
  • firme Flóra obal za poskytnutie dezinfekčných prípravkov a jednorazových chirurgických rúšok, ktoré skončili v balíčkoch pre dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov,
  • firme Heineken Slovensko a.s. za poskytnutie 50 litrových sudov, ktoré sme použili na likvidáciu odpadu, ako aj za ochranné plášte a rúška, ktoré využili naši administratívni pracovníci počas obidvoch testovacích dní,
  • firme Spaceship s.r.o., miestnej pražiarni výberovej kávy, za zabezpečenie 13 litrov kávy s vlastnou dopravou na jednotlivé odberné miesta počas obidvoch náročných testovacích dní.

Srdečná vďaka všetkým.


Zverejnené dňa: 3. november 2020, 15:10 hod. | Web@Social Media Administrator