Mesto získalo dotáciu na aktivity zamerané na podporu prevencie kriminality. V Hurbanove pribudnú ďalšie bezpečnostné kamery

policia-ilustracne-poster

ilustračná fotografia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci prevencie kriminality vyhlásilo v roku 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie. Mesto Hurbanovo získalo finančnú čiastku 10.000 Eur na rozšírenie kamerového systému. Celkové náklady na projekt budú vyše 14.000 Eur. Nainštalovaných bude celkovo 6 nových otočných a statických kamier, ktoré budú umiestnené hlavne na výjazdových cestách z mesta, čo by malo zvýšiť bezpečnosť v meste a znížiť kriminalitu, ako aj predísť krádežiam motorových vozidiel. Kamery budú osadené v januári 2019.


Zverejnené dňa: 24. január 2019, 11:31 hod. | Web@Social Media Administrator