Pokračovanie prác na multifunkčnej športovej ploche

773x263_pokracovanie_prac_na_multifunkcnej_sportovej_ploche

Na základe množiacich sa dotazov vás informujeme, že montážne, elektrikárske a chladiarenské práce na multifunkčnej športovej ploche v Hurbanove sa chýlia ku koncu.


V rámci prác sú už osadené mantinely a pokračuje sa na dokončení chladiacej technológie.

Po ukončení kompletnej realizácie sa pristúpi k administrácii procesu kolaudácie, aby mohla byť plocha čím skôr sprístupnená verejnosti. O ďalšom postupe vás budeme informovať.


Fotogaléria


Zverejnené dňa: 22. december 2022, 8:53 hod. | Web@Social Media Administrator