Poverenie zástupkyne primátora Mesta Hurbanovo RNDr. Márie Hamranovej

Primátor Mesta Hurbanovo Mgr. Peter Závodský v súlade s § 13b, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveruje s účinnosťou od 1.1.2019 poslankyňu Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, RNDr. Máriu Hamranovú zastupovaním primátora Mesta Hurbanovo na funkčné obdobie rokov 2018 – 2022 v nasledovne:

Znenie:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.


- – – – – – – – -

Dokumenty na stiahnutie:

Poverenie zástupkyne primátora Mesta Hurbanovo, 31.12.2018 [896kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 2. január 2019, 13:05 hod. | Web@Social Media Administrator