Pozvánka na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 12. december 2023

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

12. december 2023 (t.j. utorok) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.


POZVÁNKA:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 13. zasadnutie MZ v Hurbanove, 12. december 2023 – SK[107kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 5. december 2023, 20:41 hod. | Web@Social Media Administrator