Pozvánka na 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 30. máj 2024

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 17. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

30. máj 2024 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.


POZVÁNKA:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 17. zasadnutie MZ v Hurbanove, 30. máj 2024 – SK[106kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 23. máj 2024, 17:14 hod. | Web@Social Media Administrator