Pozvánka na 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove | 31. Máj 2023

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Hurbanove, ktoré sa uskutoční dňa

31. máj 2023 (t.j. streda) so začiatkom o 16:00 hod.

v Dome kultúry Hurbanovo.


POZVÁNKA:

Dokument s väčším počtom strán. Pre zobrazenie scrolovať.

 


Dokumenty na stiahnutie:

Pozvánka na 7. zasadnutie MZ v Hurbanove, 31. Máj 2023 – SK[112kB, .PDF]


Zverejnené dňa: 24. máj 2023, 10:39 hod. | Web@Social Media Administrator