Informácia o voľnom pracovnom mieste – Náčelník Mestskej polície v Hurbanove

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Náčelník Mestskej polície v Hurbanove:

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo
  Komárňanská 91
  947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Silvia Fejesová
  sekretariát primátora mesta
  mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
  +421 (0)35 3700 205
Pracovné miesto: Náčelník Mestskej polície v Hurbanove
Pracovná oblasť: ozbrojené sily a zbory, hasiči, SBS a podobní pracovníci, samospráva
Náplň (druh) práce: riadenie Mestskej polície v Hurbanove, samostatné vykonávanie hliadkovej služby obecným policajtom po získaní osvedčenia a odbornej spôsobilosti na výkon činnosti
Miesto výkonu práce: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Základná zložka mzdy (v hrubom): 660,00 € za mesiac
Pracovný pomer: pracovný pomer na dobu neurčitú
Pracovný čas: 7:00 – 19:00 / 19:00 – 7:00
Práca na zmeny: dvojzmenná
Dátum nástupu: 1. máj 2019
Forma sprostredkovanie: pohovor pred komisiou, menovanie Mestským zastupiteľstvom v Hurbanove v zmysle zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
Termín uzávierky podávania prihlášok: 11. apríl 2019 (vrátane)

Kvalifikačné predpoklady:

 • úplne stredné odborné vzdelanie

Zručnosti, schopnosti (ďalšie požiadavky):

 • dĺžka praxe aspoň 5 roky
 • vodičské oprávnenie skupiny B
 • držiteľ zbrojného preukazu
 • zdravotná a psychická spôsobilosť
 • bezúhonnosť
 • odborná spôsobilosť
 • fyzická zdatnosť
 • komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • profesijný životopis,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Náčelník Mestskej polície v Hurbanove”, zasielajte najneskôr do 11. apríla 2019 poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

O termíne uskutočnenia pohovoru budete informovaní písomne, resp. elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácia o voľnom pracovnom mieste – Náčelník Mestskej polície v Hurbanove[49kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 22. marec 2019, 7:58 hod. | Web@Social Media Administrator