Informácia o voľnom pracovnom mieste – Samostatný odborný referent ekonomického oddelenia, Mesto Hurbanovo

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Samostatný odborný referent ekonomického oddelenia:

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo
  Komárňanská 91
  947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Silvia Fejesová
  sekretariát primátora mesta
  mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
  +421 (0)35 3700 205
Pracovné miesto: Samostatný odborný referent ekonomického oddelenia
Pracovná oblasť: manažment, podnikové financie, účtovníctvo, kontrola a štatistika, personalistika, administratíva a služby zákazníkom, samospráva
Náplň (druh) práce: účtovníctvo v samospráve, koordinácia vzájomných vzťahov medzi mestom a jeho rozpočtovými organizáciami, správa daní a daňových pohľadávok, rozhodovanie o žiadostiach, námietkach, odvolaniach a iných opravných prostriedkoch daňových subjektov v zmysle príslušných právnych predpisov – daň z nehnuteľnosti, miestne poplatky.
Miesto výkonu práce: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Základná zložka mzdy (v hrubom): 800,00 € za mesiac
Pracovný pomer: pracovný pomer na dobu neurčitú
Pracovný čas: denne 7:30 – 15:30 hod.
Dátum nástupu: 1. máj 2019
Forma sprostredkovanie: pohovor

Kvalifikačné predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Zručnosti, schopnosti (ďalšie požiadavky):

  • dĺžka praxe aspoň 3 roky
  • analyzovanie a riešenie problémov
  • komunikatívnosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Samostatný odborný referent ekonomického oddelenia”, zašlite poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

O termíne uskutočnenia pohovoru budete informovaní písomne, resp. elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s ostatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácia o voľnom pracovnom mieste – Samostatný odborný referent ekonomického oddelenia[49kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 21. marec 2019, 14:52 hod. | Web@Social Media Administrator