Informácia o voľnom pracovnom mieste – Zamestnanec úseku služieb Mesta Hurbanovo

Mesto – Mestský úrad Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo informuje o jednom voľnom pracovnom mieste na pracovnú pozíciu Zamestnanec úseku služieb Mesta Hurbanovo:

Zamestnávateľ: Mesto Hurbanovo
  Komárňanská 91
  947 01 Hurbanovo
Kontaktná osoba: Silvia Fejesová
  sekretariát primátora mesta
  mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk
  +421 (0)35 3700 205
Pracovné miesto: Zamestnanec úseku služieb Mesta Hurbanovo
Pracovná oblasť: samospráva, remeslá a osobné služby
Náplň (druh) práce: preberanie zosnulých v truhlách, vedenie evidenčných kníh a prevoz zosnulých, vykonávanie pohrebov,
vydávanie truhiel s telami na spopolnenie, manipulácia s truhlami v chladiarenských priestoroch
Miesto výkonu práce: Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo
Základná zložka mzdy (v hrubom): 629,00 € za mesiac
Pracovný pomer: pracovný pomer na dobu určitú – 12 mesiacov
Pracovný čas: nepretržitý pracovný režim (nočná práca – áno)
Dátum nástupu: ASAP
Pracovné miesto vhodné aj pre: absolventa
Forma sprostredkovanie: pohovor

Požadované vzdelanie:

  • nižšie stredné odborné vzdelanie

Zručnosti, schopnosti (ďaľšie požiadavky):

  • vodičské oprávnenie skupiny B
  • manuálna zručnosť
  • samostatnosť
  • fyzická zdatnosť

Osobnostné predpoklady:

  • ochota pomáhať (zmysel pre spolupatričnosť)
  • spoľahlivosť

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania
  • profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

Žiadosť spolu so všetkými ostatnými dokladmi, s označením “Zamestnanec úseku služieb”, zašlite poštou na adresu: Mesto Hurbanovo, Komárňanská 91, 947 01 Hurbanovo, alebo elektronicky na e-mailovú adresu mesto.hurbanovo@hurbanovo.sk.

O termíne uskutočnenia pohovoru budete informovaní písomne, resp. elektronicky. Na pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné a ostatné požiadavky.


Z dôvodu spracovania Vašej žiadosti a zaradenia do databázy uchádzačov o zamestnanie v našej organizácii je potrebné spolu s otatnými požadovanými dokladmi doručiť aj Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).V prípade, ak Váš písomný súhlas na spracovanie osobných údajov neobdržíme spolu s doručením žiadosti, Vaša žiadosť bude okamžite zlikvidovaná.


Informácia o voľnom pracovnom mieste – Zamestnanec úseku služieb[49kB, .PDF]

Súhlas so spracovaním osobných údajov[31kB, .DOC]


Zverejnené dňa: 20. február 2019, 14:53 hod. | Web@Social Media Administrator