Prehľad kompetencií miestnej samosprávy

Agenda miestnych samospráv je veľmi široká a zastrešuje výkon rôznorodých aktivít vo vzťahu k obyvateľom, svojim príspevkovým a rozpočtovým organizáciám ako aj tretím subjektom. Predkladaný nástroj pre samosprávy predstavuje základný komunikačný prvok, ktorý v štruktúrovanej podobe prezentuje, v akých oblastiach môže byť samospráva svojim obyvateľom nápomocná, resp. s akými podnetmi sa na ňu môžu obracať.

Účelom predkladaného nástroja pre samosprávy je zvýšenie porozumenia obyvateľov o výkone miestnej samosprávy. To sa v konečnom dôsledku prejaví v znižovaní počtu nerelevantných dopytov na zamestnancov obecného / mestského / miestneho úradu a zefektívneniu ich práce, ako aj zníženiu počtu nespokojných obyvateľov.

Prehľad kompetencií:

podpora-info


Zverejnené dňa: 29. jún 2018, 11:53 hod. | Web@Social Media Administrator