Výsledky prieskumu záujmu o riešenie otázky bývania v našom meste | nájomné bývanie vs. individuálna výstavba

Mesto Hurbanovo v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2014 – 2020 a v súlade s Územným plánom mesta Hurbanovo, v rámci zámeru prípravy riešenia bytovej otázky, pripravilo pre obyvateľov mesta dotazníkový prieskum záujmu o riešenie otázky bývania v našom meste.

Cieľom dotazníka bolo účinnejšie plánovanie výstavby v meste, či už vytvorením lokality na individuálnu výstavbu rodinných domov alebo výstavbou nájomných bytov.

Prieskumom sa zisťovali nasledovné možnosti bývania:

  1. kúpa pozemku na výstavbu rodinného domu,
  2. prenájom nájomného bytu.

Dotazníky bolo možné vyplniť v tlačenej verzii alebo elektronicky na webovej stránke mesta Hurbanovo alebo na FB stránke mesta. Termín zaslania bol do 30. septembra 2019.


Výsledky prieskumu

Do prieskumu sa zapojilo celkovo 20 osôb.
O kúpu nehnuteľnosti prejavilo záujem 13 osôb, z ktorých 5 bolo žien.

11

O prenájom bytu prejavilo záujem 7 osôb, z ktorých 4 boli ženy. O nájomný byt nižšieho štandardu prejavila záujem 1 žena, ostatní o štandardný nájomný byt. Jedna osoba má záujem o dvojizbový a 6 osôb o trojizbový byt.

22

33

Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa do prieskumu zapojili. Spracovaný materiál bude predložený na zasadnutie vedenia mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v Hurbanove.


Zverejnené dňa: 29. október 2019, 18:16 hod. | Web@Social Media Administrator